Dana 24. ožujka 2015 g. u 18.00 sati u prostorijama kluba održati će se redovna Skupština J.K.Špinut 

Pozivamo sve delegate i članove da se odazovu zbog važnosti dnevnog reda

 

DNEVNI RED:

1.  Otvaranje skupštine i izbor radnog predsjedništva

2.  Izbor zapisničara i tri člana verifikacijske komisije te dva ovjeravatelja

     zapisnika

3.  Usvajanje izvješća verifikacijske komisije obroju zastupnika na skupštini

4.  Izvješće o radu Jedriličarskog kluba(U.O.) na osnovi izvješća povjerenstava   

5.  Izvješće o financiskom poslovanju J.K. u 2014 godini

6.  Izvješće Nadzornog odbora o radu kluba u 2014 godini

7.  Diskusija i usvajanje izvješća  po točkama 4.5.i 6.

8.  Prijedlog plana aktivnosti i financijskog plana  za 2015 i usvajanje istog           

9.  Donošenje odluke o promjeni Statuta J.K. Špinut

10.Donošenje odluke o usvajanju novog Statuta J.K.Špinut

11. Izbor likvidatora Kluba

12.Razno


Izbornik