UPUTE ZA JEDRENJE

ŠPINUTOVA REGATA ZA KLASU OPTIMIST

Split, 18. – 19. lipnja 2016.

 

  1. 1.PRAVILA

Regata će se jedriti po Pravilima jedriličarskih natjecanja ( Regatna pravila )                              

2013 - 2016 ( RRS ), ovim uputama za jedrenje i pravilima klase Optimist..

  1. 2.PRIJAVE

Pravo sudjelovanja imaju jedrilice klase Optimist sa valjanom svjedodžbom premjeravanja i natjecatelji verificirani pri svojim nacionalnim savezima za 2016 godinu. Jedrililice sa pravom sudjelovanja mogu se prijaviti ispunjavajući upis kod organizatora kao što je predviđeno Oglasom regate.

  1. 3.PRIOPĆENJE NATJECATELJIMA

Priopćenja natjecateljima objavljivati će se na službenoj oglasnoj ploči JK Špinut.

Svi natjecatelji odgovorni su obavještavati se putem Oglasne ploče.

  1. 4.IZMJENE U UPUTAMA ZA JEDRENJE

Bilo koja izmjena u uputama za jedrenje objavit će se 1 (jedan) sat prije nego se primjenjuje, a bilo koja izmjena rasporeda natjecanja (jedrenja) objavit će se do 20:00 sati dana prije nego se primjenjuje.

  1. 5.SIGNALI NA KOPNU

5.1 Signali na kopnu isticat će se na signalnom jarbolu ispred JK Špinut.

5.2 Zastava “D” MSK-a uz jedan zvucni signal znači: “signal upozorenja se nece dati prije od 40 minuta nakon isticanja zastave „D“ MSK-a. Jedrilice ne smiju napustiti kopno prije isticanja ovog signala.“

  1. 6.PROGRAM I RASPORED JEDRENJA

Predviđeno je 5 (pet) jedrenja.

Start 1. jedrenja predviđen je u 12:00 sati u subotu 20.06..2016.

Start ostalih jedrenja objavit će se na regatnom brodu ili oglasnoj ploči.

Dnevno se može jedriti najviše 3 (tri) jedrenja.

U nedjelju 21.06..2015 godine start nece uslijediti iza 16.00 sati.

7. ZASTAVA KLASE

Zastava klase Optimist

8. REGATNO POLJE

 

Akvatorij Kastelanskog zaljeva ili Splitskog kanala

9. REGATNI KURS

Regatni kurs biti će kao na prikazu u dodatku „1“.

10. OZNAKE

Oznake 1, 2 i 3 biti će narančaste plutače. Oznake starta biti će koplje s crvenom zastavom na  

brodu Regatnog odbora na desnoj strani i narančaste plutače na lijevoj strani.

Oznake cilja biti će narančasta plutača na lijevoj strani i koplje s plavom zastavom na brodu    

Regatnog odbora sa desne strane prema „dodatku 1“ ovih uputa.

11. START

Startjedrenja ćeseodvijatipremapravilu 26 RRS

11.1 Signali starta dati će se kako slijedi

Signal                              Zastava i zvuk                                                    Vrijeme u minutama

Upozorenja                  Zastava klase; 1 zvučni                                            5

Pripremni                     Zastava P, I ili crna; 1 zvučni                                     4

Jedna minuta                Zastava P, I ili crna spuštena; 1 zvučni                       1

Start                            Spuštene sve zastave, 1 zvučni                                 0          

11.2 Linija starta biti će između narančasteplutače s lijeve strane i koplja sa žutom zastavom na brodu RO s desne strane, prema „Dodatku 1 „

11.2 Jedrilica koja ne starta u roku od 4 min nakon svojeg starta bodovat će se DNS. Ovo   mijenja pravilo dodatka A 4.1

12. BRODICE UZ OZNAKE

Brodovi uz oznake postavit će se izvan kursa. Samo kada je na svom položaju, svaki brod uz oznaku isticati će žutu zastavu. Propust broda uz oznaku da bude na svom položaju ili ističe svoju zastavu neće biti temelj za ispravak plasmana. Ovim se mijenja RP 62.1. (a).

13. CILJ

Linija cilja biti će između oznake broj 2 s lijeve strane i koplja s plavom zastavom na brodu RO s desne strane, prema „dodatku 1“ ovih uputa.

 

 

 

14. OGRANIČENO VRIJEME

Nema vremenskog ograničenja ulaska prve jedrilice u cilj. Jedrilice koje ne završe unutar 20 minuta nakon završetka prve jedrilice svoje klase, bodovati će se DNF.

15. SUSTAV KAZNI

 

Primjenjivat će se Dodatak P RRS 2013 -2016 – Posebni postupci za pravilo 42.

16. PROSVJEDI

16.1. Obrasci za prosvjed su dostupni u regatnom uredu. Prosvjedi trebaju tamo biti predani unutar prosvjednog vremena.

16.2. Prosvjedno vrijeme je 60 minuta nakon što zadnja jedrilica završi zadnje jedrenje u danu. Isto prosvjedno vrijeme se primjenjuje na zahtjeve za obeštećenje. Ovo mijenja pravila 61.3 i 62.2.

16.3. Obavijesti će biti postavljene unutar 30 minuta od isteka prosvjednog vremena radi informiranja natjecatelja o saslušanjima u kojima su stranke ili su navedeni kao svjedoci. Saslušanja će bit u uredu prosvjednog odbora.

16.4. Obavijesti o prosvjedima Regatnog odbora ili Odbora za prosvjede će biti postavljene radi infromiranja natjecatelja po pravilu 61.1(b).

16.5. Popis jedrilica koje su, prema uputi 12.1, priznale prekršaj pravila 42 ili ih je odbor za prosvjede diskvalificirao objevit će se do vremenskog ograničenja za prosvjede.

14.6.Prekršaji uputa 4.2, 5.7, 10.3, 16, 19 i 20.2 ne mogu biti temelj za ulaganje prosvjeda od strane jedrilice. Ovo mijenja pravilo 60.1(a). Kazne za ove prekršaje i prekršaje uputa 17 i 20 mogu bit manje od diskvalifikacije prema odluci žirija.

14.7.Na zadnji dan regate zahtjev za ponovno saslušanje može biti predan

(a)   unutar prosvjednog vremena ako stranka zahtijeva ponovno saslušanje prosvjeda, a o odluci je informirana dan ranije;

(b)   unutar 30 minuta nakon što je stranka koja zahtijeva ponovno saslušanje informirana o odluci tog dana. 

                Ovo mijenja pravilo 66.

17. BODOVANJE

Primijeniti će se sustav niskih bodova u skladu sa dodatkom A RRS 2013-2016. Ako se odjedre 4 (četiri) ili više jedrenja svakoj jedrilici odbaciti će se bodovi njenog najgoreg jedrenja.

Planira se održati 5 ( pet ) jedrenja od kojih treba završiti 3 ( tri ) jedrenja da bi se kompletirala regata.

Za prvenstvo škola bodovat će se tri najbolje plasirana natjecatelja iz pojediine osnovne škole bez obzira za koji se klub natječu.

18. BRODICE PODRŠKE

Brodice podrške moraju se držati 50 metara izvan regatnog polja i prostora starta za sve vrijeme od

prvog signala upozorenja do završavanja posljednje jedrilice, osim kada pružaju pomoć oštećenoj ili

prevrnutoj jedrilici.

 

 

19. NAGRADE

Prema oglasu regate.

 

20. ODGOVORNOST

Svi natjecatelji jedre na svoju osobnu odgovornost. Organizator skida sa sebe svu odgovornost u

slučaju bilo koje štete (materijalne ili fizičke) nastale prije, u tijeku ili nakon održane regate ili plova.

 

 

upute_SPINUTSKA_REGATA_-_OPTIMISTI_2016.doc