JK "ŠPINUT" – SPLIT

FAROS MARATON 2016

SPLIT – STARI GRAD – SPLIT

27. – 28. KOLOVOZA 2016.

UPUTE ZA JEDRENJE

1. ORGANIZATOR

1.1. Jedriličarski klub «Špinut» - Lučica 7, 21000 Split, tel/fax 021/386-761,

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

2. PRAVILA

2.1. Pravila jedriličarskih natjecanja 2013-2016 (RP).

2.2. RP 51 Pomični balast neće se primjenjivati.

Dozvoljena je upotreba pomičnih kobilica i balastnih tankova. Prilikom naginjanja pomične kobilice te pražnjenja – punjenja balastnih tankova zabranjeno je koristiti pumpe koje za svoj rad koriste pogonski motor povezan propelernom osovinom. Također je zabranjeno prazniti balastne tankove preko ispusta na krmi krstaša koji su tako položeni da za vrijeme pražnjenja omogućavaju poriv prema naprijed.

2.3. Posebni propisi sigurnosti za regate kategorije 3 – pogledati na:

http://www.sailing.org/tools/documents/OSR2014Complete19122013-%5b16034%5d.pdf

2.4. Pravilnik HJS o registraciji i verifikaciji u jedriličarstvu.

2.5. Pravilnik o reklamiranju i Dodatak Pravilniku o reklamiranju HJS.

2.6. Oglas za regatu

2.7. Ove Upute za jedrenje

2.8. Službene obavijesti Regatnog odbora i organizatora. Obavijesti mogu mijenjati Upute za jedrenje.

2.9. Upute za jedrenje prevladavaju u slučaju nesuglasja između navedenih pravila.

3. PRIOPĆENJA NATJECATELJIMA

3.1. Priopćenja natjecateljima objavljivat će se na službenoj oglasnoj ploči ispred doma JK "ŠPINUT".

U Starom Gradu, obavijesti će biti istaknute na oglasnoj ploči koja će se nalaziti na brodu RO.

3.2. Svaki natjecatelj dužan je obavještavati se putem oglasne ploče.

3.3. Priopćenja na moru RO će davati putem radnog kanala pomorske radiotelefonije - VHF 77.

4. IZMJENE U UPUTAMA ZA JEDRENJE

4.1. Bilo koja izmjena uputa za jedrenje objaviti će se najmanje dva sata prije starta jedrenja na koje se primjenjuje.

5. SIGNALI NA KOPNU

5.1. Signali na kopnu isticati će se na jarbolima ispred JK Špinut, odnosno na brodu regatnog odbora u luci Stari Grad.

5.2. Kada je zastava Kodeks istaknuta na kopnu u regatnom signalu Kodeks “1 minuta” zamijenjuje se s “ne manje od 30 minuta” u signalu natjecanja Kodeks.

5.3. Kada je istaknuta zastava Y na kopnu, pravilo 40 se primjenjuje cijelo vrijeme dok krstaši plove. Ovo mijenja preambulu Dijela 4.

6. RASPORED NATJECANJA (JEDRENJA)

6.1. Datumi natjecanja (jedrenja) – za sve prijavljene krstaše:

PETAK 26.08.. 17:00 – 19:00 Prijave za regatu, preuzimanje Uputa - objava Startne liste.
SUBOTA 27.08. 11:00 Start prvog navigacijskog jedrenja: SPLIT – STARI GRAD

SUBOTA 27.08.

19:30 Proglašenje pobjednika prve etape   i dodjela nagrada TZ STARI GRAD, zajednička večera i druženje učesnika. (Lokacija –GRADSKI RESTORAN)
NEDJELJA 28.08. 11:00 Start drugog navigacijskog jedrenja: STARI GRAD – SPLIT
PONEDJELJAK 29.08. 19:00 Proglašenje pobjednika i podjela nagrada, domijenak i druženje učesnika – JK ŠPINUT

6.2. Organizator zadržava pravo izmjene satnice.

7. ZASTAVA KLASE

7.1. Zastave klase biti će zastava JK ŠPINUT.

8. PODRUČJE NATJECANJA

8.1. Područje natjecanja je prikazano u Dodatku.

9. KURSEVI

9.1. Prvo navigacijsko jedrenje:

START IZ SPLITA ISPRED LUČICE JK ŠPINUT – CILJ U STAROM GRADU OTOK HVAR

9.2. Drugo navigacijsko jedrenje :

START IZ STAROG GRADA OTOK HVAR – CILJ U SPLITU ISPRED LUČICE JK ŠPINUT (vidi Skice u dodatku).

9.3. Skice u priloženom Dodatku prikazuju približne kurseve, redoslijed kojim se oznake prolaze i stranu s koje se ostavljaju.

9.4. Tablica prikazuje datume, kurseve i planirane duljine ruta za svako jedrenje.

  DATUM KURS DULJINA RUTE
PRVO JEDRENJE 27.08. SPLIT – SPLITSKA VRATA - STARI GRAD 26 Nm
DRUGO JEDRENJE 20.08. STARI GRAD – SPLITSKA VRATA - SPLIT 26 Nm

10. OZNAKE

10.1. Oznake će biti plutače narančaste boje.

11. START

11.1. Natjecanja (jedrenja) započeti će prema pravilu 26 isticanjem signala upozorenja 5 minuta prije signala starta. Pogonski motori, pramčani motori te generatori moraju biti isključeni najkasnije do signala pripreme!

SIGNAL VRIJEME ZASTAVA ZVUK
Upozorenja 5 minuta JK ŠPINUT Jedan
Pripreme 4 minute „P“ ili „I“ Jedan
Jedne minute 1 minuta Spušta se zastava pripreme Jedan dugi
Starta 0 Spušta se zastava upozorenja jedan

11.2. Prvo navigacijsko jedrenje SPLIT – STARI GRAD: Linija starta prvog jedrenja postavit će se sjeverozapadno od lučice JK Špinut između dviju oznaka. Signali će se davati s broda RO uz desnu oznaku starta.

11.3. Drugo navigacijsko jedrenje STARI GRAD – SPLIT:Linija starta postavit će se ispred hotela ARKADA između dviju oznaka. Signali će se davati s broda RO uz desnu oznaku starta.

11.4. Krstaš koji ne starta u roku od 10 minuta nakon signala starta bodovat će se DNS (Nije startao). Ovo mijenja pravilo A4.

11.5. Ako se bilo koji dio trupa krstaša, njegova oprema, ili posada nađu na strani kursa linije starta ili njezinih produžetaka tijekom dvije minute prije signala starta, te kao takvi budu prepoznati, regatni će odbor nastojati objaviti njegov broj na jedru putem radio veze. Propust u objavljivanju ili pravovremenosti nisu temelji za zahtjev za ispravak. Ovo mijenja pravilo 62.1(a).

11.6. Ukoliko neki krstaš urani na startu te se potom ne iskupi, biti će kažnjen tako da će mu se njegovo jedreno vrijeme te etape uvećati za 5%.

12. POMOĆNI START:

12.1. U slučaju nedostatka vjetra start pojedine etape može biti oglašen i s rezervne pozicije. RO će u ovom slučaju istaknuti zastavu „L“ MSK te na taj način pozvati krstaše da ga slijede do pozicije pomoćnog starta. Svoju će nakanu objaviti i putem radnog kanala RO.

12.2. Linija starta biti će između dviju plutajućih oznaka. Signali će se davati s broda RO postavljenog uz desnu oznaku starta.

13. PREURANJENI START

13.1. Regatni odbor će nastojati na radnom kanalu objaviti broj na jedru krstaša koji preuranjeno startaju. Propust ili pogreška u obaviještavanju radio vezom ne može biti osnova za ispravak plasmana. Ovime se mijenja pravilo RP 62.1(a).

14. CILJ

14.1. Linija cilja u STAROM GRADU biti će postavljena ispred hotela ARKADA. Određivat će je predmet s istaknutom plavom zastavom na brodu RO s lijeve strane i plutajuće oznake s desne strane.

14.2. Linija cilja u SPLITU biti će između signalnog jarbola s plavom zastavom postavljenog na platou ispred JK Špinut i plutajuće oznake usidrene na oko 60 m u smjeru NNW.

14.3. Prolaz krstaša kroz cilj signalizirati će se jednim (1) zvučnim signalom.

14.4. U slučaju slabe vidljivosti prilikom ulaska u cilj, krstaši su dužni proći što bliže Regatnom odboru te se identificirati dovikom ili radio vezom.

15. POMOĆNI CILJ:

15.1. U slučaju nedostatka vjetra, cilj druge etape može biti postavljen na rezervnu poziciju. Svoju će nakanu, kao i približnu poziciju pomoćnog cilja RO objaviti putem radnog kanala. Brod RO će na spomenutoj poziciji vijati zastavu „S“ MSK.

15.2. Predviđene su dvije pozicije na kojima RO može postaviti pomoćni cilj te na taj način skratiti drugo jedrenje.

Moguće pozicije pomoćnog cilja skicirane su u Dodatku!

A: Akvatorij SPLITKIH VRATA unutar kružnice koju definira spojnica Rt Zaglav (Otok Brač) – Rt Livka (Otok Šolta).

            B: Akvatorij unutar kružnice koju definira spojnica Rt Marjana – Rt Čiova.

15.3. Linija cilja biti će između koplja sa istaknutom plavom zastavom na brodu RO s desne strane i plutajuće oznake s lijeve strane.

16. VREMENSKA OGRANIČENJA

16.1. Vremensko ograničenje obiju etapa je 19:00 sati.

Krstaši koje ne uspiju završiti u ograničenom vremenu kako je propisano ovom uputom biti će bodovani DNF (Nisu završili). Ovo mijenja pravila 35 i A4.

17. PREGLED KRSTAŠA

17.1. RO može pregledati bilo koji krstaš u svakom trenutku. Ukoliko krstaš ne udovoljava zahtjevima Posebnih propisa sigurnosti za regate kategorije 3, RO će uložiti prosvjed po RP 60.2(a). – obavezno pogledati na:

http://www.sailing.org/tools/documents/OSR2014Complete19122013-%5b16034%5d.pdf

18. RADIO I GSM VEZA

18.1. Radni kanal RO je VHF 77. VHF radio uređaji na krstašima sudionicima moraju biti uključeni za vrijeme trajanja regate na radnom kanalu RO. Broj mobitela RO je: 09 59054 617 ili 091 386 7660.

U slučaju odustajanja ili havarije član posade mora čim prije o tome obavijestiti RO putem VHF radio stanice ili mobilnog telefona.

19. PROSVJEDI

19.1. Pismeni prosvjedi će se primati na brodu RO (Prva etapa – STARI GRAD) te u kancelariji organizatora ( Druga etapa – Split) najkasnije 60 min nakon ulaska prosvjedujućeg krstaša u cilj. Ovo mijenja RP 61.3. Dodatak pravilu 61.1(a) RP-a: Posada krstaša koja ima namjeru prosvjedovati, mora odmah po ulasku u cilj putem VHF stanice ili dovikom obavjestiti RO o broju na jedru prosvjedovanog krstaša.

19.2. Bilo koja upotreba pogonskog motora, pramčanog motora ili generatora između signala pripreme i prolaska kroz cilj mora se pismeno obrazložiti RO unutar vremenskog ograničenja za prosvjede.

19.3. Obrasci za prosvjede dostupni su u uredu regate. Ispunjeni Prosvjedi se moraju dostaviti u ured regate unutar vremenskog ograničenja za prosvjede.

19.4. Priopćenja o prosvjedima te mjestu i vremenu saslušanja, objavit će se na oglasnoj ploči najkasnije trideset minuta nakon isteka prosvjednog vremena.

19.5. Posljednjeg dana regate, zahtjev za ponovno otvaranje saslušanja mora se dostaviti:

(a) do vremenskog ograničenja za prosvjede ako je stranci koja zahtijeva ponovno otvaranje saslušanja odluka priopćena prethodnog dana.

(b) najkasnije 30 minuta nakon što je stranci koja zahtijeva ponovno otvaranje saslušanja odluka priopćena tog dana. Ovo mijenja pravilo 66.

20. BODOVANJE

20.1. Bodovat će se ukupno 2 jedrenja – vidi točku 9.4.

20.2. Poredak svakog krstaša prema kriteriju jedrenog vremenaboduje se ukupno za svaku skupinu prema RP - Dodatak A. Primjenit će se sustav niskih bodova.

20.3. Regata je valjana ako završi bar jedno jedrenje.

21. KAZNE

21.1. Za slijedeći će prekršaj Regatni odbor bodovati prekršitelje sa DSQ bez predhodne rasprave (saslušanja):

  • Prekršaj RP 28 Jedrenje kursa.

22. KAZNE ZA PREKRŠAJ RP DIO II:

22.1. Dva okreta definirana RP 44.2

22.2. Krstaš može prihvatiti bodovnu kaznu po RP 44.3.

Dodatak na njegovo mjesto završavanja iznosit će tri (3) boda.

23. ODGOVORNOST

23.1. Svaki krstaš i svi natjecatelji sudjeluju u regati na vlastitu odgovornost. Vlasnik i njegov predstavnik moraju poduzeti mjere osiguranja i pokriti sve rizike uključivši i one prema trećim osobama.

23.2. Organizator i Regatni odbor otklanjaju svaku odgovornost za moguće štete ili nezgode krstaša, natjecatelja ili trećih osoba, bilo na moru ili kopnu prije, za vrijeme i poslije regate. Ovo se također odnosi na štete ili nezgode koje eventualno mogu nastati od posljedica proizišlih iz same regate.

23.3. Dužnost je i odgovornost vlasnika, njegovog predstavnika ili kormilara krstaša da su trup, jarboli, jedrilja, motor i sva oprema u dobrom stanju. Odgovorna osoba mora upoznati posadu sa sigurnosnom opremom te svim mjerama sigurnosti na krstašu.

23.4. Odluka startati ili ne, odnosno nastaviti natjecanje ili se povući iz njega, isključiva je odgovornost posade krstaša - vidi ISAF-ovo temeljno pravilo Dijela 1 - RP 4 Odluka o natjecanju.

23.5. Prihvaćanje prijave za regatu ni na koji način ne smije se dovoditi u vezu s prihvaćanjem odgovornosti za sigurnost krstaša i posada tijekom regate od strane RO ili Organizatora.

23.6. Posebno upozoravamo na Temeljno pravilo RP1 koje se odnosi na sigurnost, te obavezu pomaganja u opasnosti definiranu RP1.1. Ukoliko se dokaže postupanje protivno RP 1.1., Organizator će o prekršaju obavijestiti HJS i klub čije boje zastupa jedrilica čija se posada oglušila o spomenuto pravilo.

U Splitu, 18. kolovoza 2016.                                                                  REGATNI ODBOR

 

UPUTE_-_FAROS_MARATON_15_1.doc


Izbornik