O G L A S

NAVIGACIJSKE REGATE KRSTAŠA „FAROS MARATON“ 2016. god.

27 -28. 08. 2016

ORGANIZATOR;           J.K.»ŠPINUT» SPLIT, LUČICA 7.                                                                  

RUTA REGATE;            Split - Stari Grad; Stari Grad - Split, dužina cca 50 N/m.

KATEGORIJA:              Regata je četvrte kategorije.

PRAVILA:                    Primjenjivati će se Regatna pravila 2013.-2016. g., pravila klase,

                                  te Oglas i Upute za jedrenje.

P R O G R A M :           Start prve etape Split- Stari Grad dati će se 27.08.2016. u 11.00 sati

                                  Start druge etape StariGrad-Split dati će se 28.08.2016. u 11.00 sati

                                  Proglašenje pobjednika prve etape i dojela nagrada Turist.zajednice

                                  zajednička večera i druženje učesnika regate biti će 27.08. u 20.00.

                                  Konačno proglašenje regate, podjela nagrada pobjednicima regate

                                  uz domjenak i zajedničko druženje svih učesnika regate biti će u

                                  JK. Špinut, u ponedjeljak 29.08.2016 s početkom u 19.00. sati.

OGRANIĆENJE             Za prvu i drugu etapu ogranićenje jedrenja biti će do 19.oo sati.

PRIJAVE                      Prijave za regatu i preuzimanje uputa biti će u regatnom uredu                                            

                                  ( J.K. ŠPINUT) u petak 28. 08 od 17 do 19 sati. . Predprijave sa                

                                  popisom posade poslati naOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.                                              

                                  Startnine za regatu iznose: za jedrilice dužine do 8 met = 200,00 kn.

                                  Za jedrilice dužine do 10,0 met.=300,00 kn.i preko 10,0 = 400,00kn.

                                 Uplatiti na račun JK Špinut IBAN: 23 2330003 1100105195.

                                 Za večeru i vez u luci uplata će se odrediti Uputama za jedrenje.

                                 Jedri se po OPEN sustavu.

BODOVANJE:              Primijeniti će se prosti sistem bodovanja , u slučaju istog broja

                                 bodova prednost će imati bolje plasirana jedrilica u drugoj etapi.

NAGRADE:                 Nagrade će dobiti tri prvoplasirane jedrilice u svim skupinama krstaša

                                 ukoliko startaju najmanje pet jedrilica u pojedinoj skupini.

                                 Skupina može imati najmanje tri jedrilice,a nagradu prima samo prva.

                                 Broj skupina prema dužinama jedrilica, odredit će R.O. prema broju

                                 prijavljenih jedrilica.

ODGOVORNOST U      Svi natjecatelji startaju na vlastiti rizik i odgovornost. Vlasnik broda i

REGATI:                    njegov predstavnik moraju poduzeti sve mjere osiguranja uključujući i

                                 treće osobe.

                                Organizator i Regatni odbor otklanjaju svaku odgovornost sa sebe za                

                                moguće štete ili ozljede posada, prije za vrijeme i nakon kraja regate.

 

OGLAS__FAROS_MARATON_2016.doc

UPUTE ZA JEDRENJE

ŠPINUTOVA REGATA ZA KLASU OPTIMIST

Split, 18. – 19. lipnja 2016.

 

  1. 1.PRAVILA

Regata će se jedriti po Pravilima jedriličarskih natjecanja ( Regatna pravila )                              

2013 - 2016 ( RRS ), ovim uputama za jedrenje i pravilima klase Optimist..

  1. 2.PRIJAVE

Pravo sudjelovanja imaju jedrilice klase Optimist sa valjanom svjedodžbom premjeravanja i natjecatelji verificirani pri svojim nacionalnim savezima za 2016 godinu. Jedrililice sa pravom sudjelovanja mogu se prijaviti ispunjavajući upis kod organizatora kao što je predviđeno Oglasom regate.

  1. 3.PRIOPĆENJE NATJECATELJIMA

Priopćenja natjecateljima objavljivati će se na službenoj oglasnoj ploči JK Špinut.

Svi natjecatelji odgovorni su obavještavati se putem Oglasne ploče.

  1. 4.IZMJENE U UPUTAMA ZA JEDRENJE

Bilo koja izmjena u uputama za jedrenje objavit će se 1 (jedan) sat prije nego se primjenjuje, a bilo koja izmjena rasporeda natjecanja (jedrenja) objavit će se do 20:00 sati dana prije nego se primjenjuje.

  1. 5.SIGNALI NA KOPNU

5.1 Signali na kopnu isticat će se na signalnom jarbolu ispred JK Špinut.

5.2 Zastava “D” MSK-a uz jedan zvucni signal znači: “signal upozorenja se nece dati prije od 40 minuta nakon isticanja zastave „D“ MSK-a. Jedrilice ne smiju napustiti kopno prije isticanja ovog signala.“

  1. 6.PROGRAM I RASPORED JEDRENJA

Predviđeno je 5 (pet) jedrenja.

Start 1. jedrenja predviđen je u 12:00 sati u subotu 20.06..2016.

Start ostalih jedrenja objavit će se na regatnom brodu ili oglasnoj ploči.

Dnevno se može jedriti najviše 3 (tri) jedrenja.

U nedjelju 21.06..2015 godine start nece uslijediti iza 16.00 sati.

7. ZASTAVA KLASE

Zastava klase Optimist

8. REGATNO POLJE

 

Akvatorij Kastelanskog zaljeva ili Splitskog kanala

9. REGATNI KURS

Regatni kurs biti će kao na prikazu u dodatku „1“.

10. OZNAKE

Oznake 1, 2 i 3 biti će narančaste plutače. Oznake starta biti će koplje s crvenom zastavom na  

brodu Regatnog odbora na desnoj strani i narančaste plutače na lijevoj strani.

Oznake cilja biti će narančasta plutača na lijevoj strani i koplje s plavom zastavom na brodu    

Regatnog odbora sa desne strane prema „dodatku 1“ ovih uputa.

11. START

Startjedrenja ćeseodvijatipremapravilu 26 RRS

11.1 Signali starta dati će se kako slijedi

Signal                              Zastava i zvuk                                                    Vrijeme u minutama

Upozorenja                  Zastava klase; 1 zvučni                                            5

Pripremni                     Zastava P, I ili crna; 1 zvučni                                     4

Jedna minuta                Zastava P, I ili crna spuštena; 1 zvučni                       1

Start                            Spuštene sve zastave, 1 zvučni                                 0          

11.2 Linija starta biti će između narančasteplutače s lijeve strane i koplja sa žutom zastavom na brodu RO s desne strane, prema „Dodatku 1 „

11.2 Jedrilica koja ne starta u roku od 4 min nakon svojeg starta bodovat će se DNS. Ovo   mijenja pravilo dodatka A 4.1

12. BRODICE UZ OZNAKE

Brodovi uz oznake postavit će se izvan kursa. Samo kada je na svom položaju, svaki brod uz oznaku isticati će žutu zastavu. Propust broda uz oznaku da bude na svom položaju ili ističe svoju zastavu neće biti temelj za ispravak plasmana. Ovim se mijenja RP 62.1. (a).

13. CILJ

Linija cilja biti će između oznake broj 2 s lijeve strane i koplja s plavom zastavom na brodu RO s desne strane, prema „dodatku 1“ ovih uputa.

 

 

 

14. OGRANIČENO VRIJEME

Nema vremenskog ograničenja ulaska prve jedrilice u cilj. Jedrilice koje ne završe unutar 20 minuta nakon završetka prve jedrilice svoje klase, bodovati će se DNF.

15. SUSTAV KAZNI

 

Primjenjivat će se Dodatak P RRS 2013 -2016 – Posebni postupci za pravilo 42.

16. PROSVJEDI

16.1. Obrasci za prosvjed su dostupni u regatnom uredu. Prosvjedi trebaju tamo biti predani unutar prosvjednog vremena.

16.2. Prosvjedno vrijeme je 60 minuta nakon što zadnja jedrilica završi zadnje jedrenje u danu. Isto prosvjedno vrijeme se primjenjuje na zahtjeve za obeštećenje. Ovo mijenja pravila 61.3 i 62.2.

16.3. Obavijesti će biti postavljene unutar 30 minuta od isteka prosvjednog vremena radi informiranja natjecatelja o saslušanjima u kojima su stranke ili su navedeni kao svjedoci. Saslušanja će bit u uredu prosvjednog odbora.

16.4. Obavijesti o prosvjedima Regatnog odbora ili Odbora za prosvjede će biti postavljene radi infromiranja natjecatelja po pravilu 61.1(b).

16.5. Popis jedrilica koje su, prema uputi 12.1, priznale prekršaj pravila 42 ili ih je odbor za prosvjede diskvalificirao objevit će se do vremenskog ograničenja za prosvjede.

14.6.Prekršaji uputa 4.2, 5.7, 10.3, 16, 19 i 20.2 ne mogu biti temelj za ulaganje prosvjeda od strane jedrilice. Ovo mijenja pravilo 60.1(a). Kazne za ove prekršaje i prekršaje uputa 17 i 20 mogu bit manje od diskvalifikacije prema odluci žirija.

14.7.Na zadnji dan regate zahtjev za ponovno saslušanje može biti predan

(a)   unutar prosvjednog vremena ako stranka zahtijeva ponovno saslušanje prosvjeda, a o odluci je informirana dan ranije;

(b)   unutar 30 minuta nakon što je stranka koja zahtijeva ponovno saslušanje informirana o odluci tog dana. 

                Ovo mijenja pravilo 66.

17. BODOVANJE

Primijeniti će se sustav niskih bodova u skladu sa dodatkom A RRS 2013-2016. Ako se odjedre 4 (četiri) ili više jedrenja svakoj jedrilici odbaciti će se bodovi njenog najgoreg jedrenja.

Planira se održati 5 ( pet ) jedrenja od kojih treba završiti 3 ( tri ) jedrenja da bi se kompletirala regata.

Za prvenstvo škola bodovat će se tri najbolje plasirana natjecatelja iz pojediine osnovne škole bez obzira za koji se klub natječu.

18. BRODICE PODRŠKE

Brodice podrške moraju se držati 50 metara izvan regatnog polja i prostora starta za sve vrijeme od

prvog signala upozorenja do završavanja posljednje jedrilice, osim kada pružaju pomoć oštećenoj ili

prevrnutoj jedrilici.

 

 

19. NAGRADE

Prema oglasu regate.

 

20. ODGOVORNOST

Svi natjecatelji jedre na svoju osobnu odgovornost. Organizator skida sa sebe svu odgovornost u

slučaju bilo koje štete (materijalne ili fizičke) nastale prije, u tijeku ili nakon održane regate ili plova.

 

 

upute_SPINUTSKA_REGATA_-_OPTIMISTI_2016.doc

 

O G L A S

ŠPINUTOVA REGATA OPTIMISTA

dana 18. –19. 06. 2016

Regata se ujedno boduje za Prvenstvo osnovnih škola naše Županije.

 

MJESTO ODRŽAVANJA:

Regata će se održati u Kaštelanskom zaljevu ili u Splitskom kanalu ovisno o

vremenskim uvjetima. Regatu organizira jedriličarski klub Špinut.

 

PRAVILA:

Regata će se održati prema Međunarodnim Regatnim Pravilima 2013-2016,

Pravilima klase, HJS te prema Oglasu i Uputama za jedrenje.

 

START REGATE i BROJ JEDRENJA:

Start prvog jedrenja dati će se 18.06.2016. godine sa početkom u 11.oo sati.

Predviđeno je pet jedrenja, a regata če biti valjana ukoliko se održi minimalno tri jedrenja.

 

PRAVO NASTUPA i BODOVANJE;

Na regati mogu nastupiti svi jedriličari verificirani kod HJS za 2016. god.

Primijeniti će se sustav niskih bodova.

 

PRIJAVE I STARTNINA;

Prijave za regatu regatni ured primati će 17.06. 2016. od 17.oo do19.oo sati. Pristojba za regatu iznosi 30 kn. Predprijave se mogu poslati na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

NAGRADE,

Nagrade će dobiti tri prvo plasirane posade, tri najbolje djevojčice kao i tri najbolja jedriličara do 12 godina. Nagrade za Prvenstvo škola biti će prema Uputama za jedrenje.

 

ODGOVORNOST;

Svi jedriličari startaju na vlastiti rizik i odgovornost. Organizator otklanja svu odgovornost, prije za vrijeme i poslije završene regate.

 

SVEČANO PROGLAŠENJE REGATE:

Svečano proglašenje biti će održano po završetku regate.

 

                                                      

                                                                           Organizator, JK Špinut          

Oglas_regate_optimista_2016.docx

                                                                                    

JK "ŠPINUT" – SPLIT

23. FAŽOLKA

SPLIT, 14. SVIBNJA 2016.

UPUTE ZA JEDRENJE

1. ORGANIZATOR

1.1. Jedriličarski klub «Špinut» - Lučica 7, 21000 Split, tel/fax 021/386-761,

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

2. PRAVILA:

2.1. Pravila jedriličarskih natjecanja 2013-2016 (RP).

2.2. Pravila klase Optimist i svih ostalih klasa Sportskih jedrilica koje se natječu.

2.3. RP 51 Pomični balast neće se primjenjivati za klasu Krstaši.

Dozvoljena je upotreba pomičnih kobilica i balastnih tankova.

2.4. Posebni propisi sigurnosti za regate kategorije 5 – pogledati na:

http://www.sailing.org/tools/documents/OSR2012AppJ06122011-%5B11804%5D.pdf

2.5. Pravilnik HJS o registraciji i verifikaciji u jedriličarstvu.

2.6. Pravilnik o reklamiranju i Dodatak Pravilniku o reklamiranju HJS.

2.7. Oglas za regatu

2.8. Ove Upute za jedrenje

2.9. Službene obavijesti Regatnog odbora i organizatora. Obavijesti mogu mijenjati Upute za jedrenje.

2.10. Upute za jedrenje prevladavaju u slučaju nesuglasja između navedenih pravila.

3. PRIOPĆENJA NATJECATELJIMA:

3.1. Priopćenja natjecateljima objavljivat će se na službenoj oglasnoj ploči ispred doma JK "ŠPINUT".

3.2. Svi su se natjecatelji dužni obavještavati putem oglasne ploče.Prije starta obavijesti o izmjenama objavljivat će mo

putem radio stanice na kanalu 77.

4. IZMJENE U UPUTAMA ZA REGATU.

4.1. Bilo koja izmjena uputa za jedrenje objaviti će se najkasnije do 09:00 sati dana 14.05.2016.

5. RASPORED NATJECANJA (JEDRENJA)

5.1. Datumi i satnica natjecanja (jedrenja) – za sve prijavljene jedrilice:

     PETAK       13.05. 16 do 19 Zaprimanje prijava za regatu.
     PETAK    13.05. 20:00 Objava Startne liste – sastanak kormilara i trenera.

     SUBOTA   14.05.

     SUBOTA   14.05

11:00

11.15

Start „A“   klasa Optimist

Start „B“   Sportske jedrilice

     SUBOTA 14.05. 11:30 Start „B“   Krstaši
     SUBOTA   14.05. 19:00 Podjela nagrada

5.2. Organizator zadržava pravo izmjene satnice.

6. ZASTAVA UPOZORENJA

6.1. Zastava upozorenja za jedrilice klase Optimist biti će zastava klase.

6.2. Zastava upozorenja za Sportske jedrilice i Krstaše biti će zastava JK ŠPINUT

7. PODRUČJE NATJECANJA

7.1. Područje natjecanja je prikazano skicom u Dodatku.

8. KURSEVI

8.1. KLASA OPTIMIST:

START ZAPADNO OD ULAZA U GRADSKU LUKU SPLIT – KONTROLNI PROLAZ IZMEĐU GLAVE LUKOBRANA I PLUTAČE BROJ 3 (RT MARJAN) – CILJ „A“ IZMEĐU SIGNALNOG JARBOLA JK ŠPINUT S DESNE I PLUTAJUĆE OZNAKE BROJ 4 S LIJEVE STRANE (vidi skicu).

8.2. SPORTSKE JEDRILICE I KRSTAŠI DUŽINE PREKO SVEGA DO 8 METARA:

START ZAPADNO OD ULAZA U GRADSKU LUKU SPLIT – PLUTAČA BROJ 1 (ostaviti desno) – ZAPADNI RT MARJANA (ostaviti desno) – OTOČIĆ ŠKOLJIĆ (ostaviti desno) – CILJ „B“ ISPRED JK ŠPINUT IZMEĐU PLUTAČE BROJ 5 S DESNE I PLUTAČE BROJ 4 S LIJEVE STRANE (vidi skicu).

8.3. KRSTAŠI DUŽI OD 8 METARA:

START ISPRED GRADSKE LUKE – PLUTAČA BROJ 2 (ostaviti desno) – ISTOČNI RT ČIOVA (ostaviti lijevo) – ZAPADNI RT POLUOTOKA MARJAN (ostaviti desno) – OTOČIĆ ŠKOLJIĆ (ostaviti desno) – CILJ „B“ ISPRED JK ŠPINUT IZMEĐU PLUTAČE BROJ 5 S DESNE STRANE I PLUTAČE BROJ 4 S LIJEVE STRANE (vidi skicu).

8.4. Skica u priloženom Dodatku prikazuju približne kurseve, redoslijed kojim se oznake prolaze i stranu s koje se ostavljaju.

8.5. Prolaz između glave lukobrana i PLUTAČE BROJ 3 (zapadni Rt Marjana) nije obvezujući za Sportske jedrilice i Krstaše !

8.6. Tablica prikazuje predviđeno vrijeme starta, kurseve i planirane duljine rute za svako jedrenje.

  DATUM - SAT KURS DULJINA RUTE
KLASA OPTIMIST 14.05. – 11:00 SPLIT – PROLAZ RT MARJAN – CILJ „A“ 3,3 Nm
SPORTSKE JEDRILICE KRSTAŠI DO 8M LOA

14.05. – 11:15

14.05. -   11.30

SPLIT – PLUTAČA BROJ 1 – RT MARJANA – ŠKOLJIĆ – CILJ „B“ 4,8 Nm
KRSTAŠI DUŽI OD 8 M 14.05. – 11:30 SPLIT – PLUTAČA BROJ 2 - RT ČIOVA – RT MARJANA – ŠKOLJIĆ - CILJ „B“ 7,3 Nm

9. OZNAKE

9.1. Oznake će biti NARANČASTE plutače.

10. START

10.1. Natjecanja (jedrenja) započeti će prema pravilu 26 isticanjem signala upozorenja 5 minuta prije signala starta.

Pogonski motori, pramčani motori te generatori moraju biti isključeni najkasnije do signala pripreme!

Zbog potrebe obavljanja neometanog komercijalnog pomorskog prometa, kormilari se upozoravaju:

-          da se prilikom isplovljenja iz luke Split ne udaljavaju više od 70 metara od lukobrana ACI marine

-          da boravak u akvatoriju Luke svedu na minimum

SIGNAL VRIJEME ZASTAVA ZVUK

Upozorenja – „A“

Upozorenja – „B“

5 minuta

5 minuta

KLASA OPTIMIST

ZASTAVA JK ŠPINUT

Jedan
Pripreme 4 minute „P“ „I“ ili CRNA Jedan
Jedne minute 1 minuta Spušta se zastava pripreme Jedan dugi
Starta 0 Spušta se zastava upozorenja jedan

10.2. Start svih jedrenja : Linija starta svih jedrenja postavit će se južno od poluotoka Sustipan između dviju oznaka. Signali će se davati s broda RO ili pak s kopna (plato JK Labud) uz desnu desnu oznaku starta.

10.3. Jedrilica koja ne starta u roku od 10 minuta nakon signala starta bodovat će se DNS (Nije startala).

Ovo mijenja pravilo A4.

11. CILJ

11.1. Linija cilja za klasu Optimist biti će između signalnog jarbola s plavom zastavom na platou ispred JK Špinut i narančaste plutače broj 4 usidrene oko 30 m u smjeru SJEVERA.

11.2. Linija cilja za Sportske jedrilice i Krstaše biti će između oznake GARIFULIN I PLUTAČE (4). Do njih se dolazi nakon obilaska otočića Školjić iz pravca NE. Približan kompasni kurs prema cilju – 202º (vidi skicu).

11.3. Prolaz jedrilica kroz cilj signalizirati će se jednim (1) zvučnim signalom.

12. KONTROLNI PROLAZ MARJAN - POMOĆNI CILJ

12.1. Primjenjivat će se isključivo za klasu OPTIMIST. Redosljed na Obaveznom kontrolnom prolazu pored Rta Marjan (između glave lukobrana i PLUTAČE BROJ 3) može se bodovati kao konačan plasman klase OPTIMIST. Samo u tom će slučaju RO na glavi lukobrana istaknuti PLAVU zastavu i zastavu «S» MSK. Ovi signali obavještavaju natjecatelje da se jedri skraćena ruta, te da su nakon prolaska navedenom linijom u tom akvatoriju dužni čekati svoje trenere.

13. VREMENSKA OGRANIČENJA

13.1. Vremensko ograničenje za sve klase je 16:30 sati.

Jedrilice koje ne uspiju završiti u ograničenom vremenu kako je propisano ovom uputom biti će bodovane DNF (Nisu završile). Ovo mijenja pravila 35 i A4.

14. PREGLED JEDRILICA

14.1. RO može pregledati bilo koju jedrilicu u svakom trenutku. Ukoliko jedrilice ne udovoljavaju pravilima klase ili pak zahtjevima Posebnih propisa sigurnosti za regate kategorije 5, RO će uložiti prosvjed po RP 60.2(a).

15. RADIO I GSM VEZA

15.1. Radni kanal RO je VHF 77. VHF radio uređaji na krstašima sudionicima moraju biti uključeni za vrijeme trajanja regate na radnom kanalu RO. Broj mobitela RO je: 098 402 074.

U slučaju odustajanja ili havarije član posade krstaša mora čim prije o tome obavijestiti RO putem VHF radio stanice ili mobilnog telefona.

16. PROSVJEDI

16.1. Pismeni prosvjedi će se primati u kancelariji organizatora najkasnije do 17:30 sati. Ovo mijenja RP 61.3. Dodatak pravilu 61.1(a) RP-a: jedrilice koje imaju namjeru prosvjedovati moraju odmah po ulasku u cilj dovikom obavjestiti RO o broju na jedru prosvjedovane jedrilice.

16.2. Bilo koja upotreba pogonskog motora, pramčanog motora ili generatora između signala pripreme i prolaska kroz cilj mora se pismeno obrazložiti RO unutar vremenskog ograničenja za prosvjede.

16.3. Obrasci za prosvjede dostupni su u uredu regate. Prosvjedi se moraju tamo dostaviti do vremenskog ograničenja za prosvjede.

16.4. Priopćenja o prosvjedima te mjestu i vremenu saslušanja, objavit će se na oglasnoj ploči najkasnije trideset minuta nakon isteka prosvjednog vremena.

16.5. Zahtjev za ponovno otvaranje saslušanja mora se dostaviti najkasnije 30 minuta nakon što je stranci koja zahtijeva ponovno otvaranje saslušanja odluka priopćena.

17. BODOVANJE:

17.1. Poredak svake prijavljene jedrilice boduje se posebno za svaku klasu i skupinu predviđenu Oglasom regate prema RP - Dodatak A. Primjenit će se sustav niskih bodova.

17.2. Sve jedrilice sudionice regate, bodovat će se dodatno za ekipni redosljed prema dole navedenim kriterijima:

- Kod klasa i skupina kod kojih je prijavljeno manje od 5 jedrilica (minimum čine 3 jedrilice), prva dobiva 50, druga 40, treća 30 a četvrta 20 bodova.

- Kod klasa i skupina s 5 i više prijavljenih jedrilica, prva dobiva 100, druga 80, treća 70, četvrta 60, peta 50, a šesta i sve ostale jedrilice plasirane ispod šestog mjesta dobivaju po 20 bodova.

- Iznimku čine jedrilice koje će unutar svojih klasa i skupina biti bodovane shodno kraticama DSQ, DNF, OCS, BFD, DNS, DNC, RAF ili SCP . Navedene će jedrilice ostvariti 0 bodova u klasifikaciji ekipnog redosljeda.

18. KAZNE:

18.1. Za slijedeće prekršaje će Regatni odbor bodovati prekršitelje sa DSQ bez predhodne rasprave (saslušanja) u skladu s Dodatkom A5 Bodovanje, nadopunjenog kako slijedi:

  • Prekršaj RP 28 Jedrenje kursa.

18.2. Za slijedeće prekršaje će Odbor za prosvjede kazniti prekršitelje bez rasprave kako slijedi:

  • Prekršaj RP 42 Poriv – DSQ po RP 67.
  • Netočni podaci unešeni u Prijavu za regatu – DSQ po RP 3.

19. KAZNE ZA PREKRŠAJ RP DIO II:

19.1. Dva okreta definirana RP 44.2

19.2. Jedrilica može prihvatiti bodovnu kaznu po RP 44.3.

Dodatak na njeno mjesto završavanja iznosi tri (3) boda.

20. ODGOVORNOST:

20.1. Svaka jedrilica i svi natjecatelji sudjeluju u regati na vlastitu odgovornost. Vlasnik ili kormilar moraju poduzeti mjere osiguranja i pokriti sve rizike uključivši i one prema trećim osobama.

20.2. Organizator i Regatni odbor otklanjaju svaku odgovornost za moguće štete ili nezgode jedrilica, natjecatelja ili trećih osoba, bilo na moru ili kopnu prije, za vrijeme i poslije regate. Ovo se također odnosi na štete ili nezgode koje eventualno mogu nastati od posljedica proizišlih iz same regate.

20.3. Dužnost je i odgovornost vlasnika, njegovog predstavnika ili kormilara da su trup, jarboli, jedrilja, motor i sva oprema u dobrom stanju. Odgovorna osoba mora upoznati posadu sa sigurnosnom opremom te svim mjerama sigurnosti.

20.4. Odluka startati ili ne, odnosno nastaviti natjecanje ili se povući iz njega, isključiva je odgovornost posade - vidi ISAF-ovo temeljno pravilo Dijela 1 - RP 4 Odluka o natjecanju.

20.5. Prihvaćanje prijave za regatu ni na koji način ne smijemo dovoditi u vezu s prihvaćanjem odgovornosti za sigurnost jedrilica tijekom regate od strane RO ili Organizatora.

U Splitu, 02. svibnja 2016.                                                                     REGATNI ODBOR

UPUTE_Gradska_regata_-_FAŽOLKA_2016.doc

Izbornik