JK "ŠPINUT" – SPLIT

24. FAŽOLKA

SPLIT, 13. SVIBNJA 2017.

UPUTE ZA JEDRENJE

1. ORGANIZATOR

1.1. Jedriličarski klub «Špinut» - Lučica 7, 21000 Split, tel. 021/386-761, 0913867660

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

2. PRAVILA:

2.1. Pravila jedriličarskih natjecanja 2017-2020 (RP).

2.2. Pravila klase Optimist i svih ostalih klasa Sportskih jedrilica koje se natječu.

2.3. RP 51 Pomični balast neće se primjenjivati za klasu Krstaši.

Dozvoljena je upotreba pomičnih kobilica i balastnih tankova.

2.4. Posebni propisi sigurnosti za regate kategorije 5 – ISAF WORLD SAILNG

2.5. Pravilnik HJS o registraciji i verifikaciji u jedriličarstvu.

2.6. Pravilnik o reklamiranju i Dodatak Pravilniku o reklamiranju HJS.

2.7. Oglas za regatu

2.8. Ove Upute za jedrenje

2.9. Službene obavijesti Regatnog odbora i organizatora. Obavijesti mogu mijenjati Upute za jedrenje.

2.10. Upute za jedrenje prevladavaju u slučaju nesuglasja između navedenih pravila.

3. PRIOPĆENJA NATJECATELJIMA:

3.1. Priopćenja natjecateljima objavljivat će se na službenoj oglasnoj ploči ispred doma JK "ŠPINUT".

3.2. Svi su se natjecatelji dužni obavještavati putem oglasne ploče.Prije starta obavijesti o izmjenama objavljivat će mo

putem radio stanice na kanalu 77.

4. IZMJENE U UPUTAMA ZA REGATU.

4.1. Bilo koja izmjena uputa za jedrenje objaviti će se najkasnije do 09:00 sati dana 14.05.2016.

5. RASPORED NATJECANJA (JEDRENJA)

5.1. Datumi i satnica natjecanja (jedrenja) –  za sve prijavljene jedrilice:

     PETAK     12.05.

16 do 19 h

Zaprimanje prijava za regatu.

     PETAK    12.05.

20:00 h

Objava Startne liste – sastanak kormilara i trenera.

     SUBOTA  13.05.

     SUBOTA  13.05

11:00 h

11.15 h

Start „A“   klasa Optimist

Start „B“   Sportske jedrilice

     SUBOTA 13.05.

11:30 h

Start „B“   Krstaši

     SUBOTA  13.05.

19:00 h

Podjela nagrada

5.2. Organizator zadržava pravo izmjene satnice.

6. ZASTAVA UPOZORENJA

6.1. Zastava upozorenja za jedrilice klase Optimist biti će zastava klase.

6.2. Zastava upozorenja za Sportske jedrilice i Krstaše biti će zastava JK ŠPINUT

7. PODRUČJE NATJECANJA

7.1. Područje natjecanja je prikazano skicom u Dodatku.

8. KURSEVI

8.1. KLASA OPTIMIST:

START ZAPADNO OD ULAZA U GRADSKU LUKU SPLIT – KONTROLNI PROLAZ IZMEĐU GLAVE LUKOBRANA I PLUTAČE BROJ 3 (RT MARJAN) – CILJ „A“ IZMEĐU SIGNALNOG JARBOLA JK ŠPINUT S DESNE I PLUTAJUĆE OZNAKE BROJ 4 S LIJEVE STRANE (vidi skicu).

8.2. SPORTSKE JEDRILICE I KRSTAŠI DUŽINE PREKO SVEGA DO 8 METARA:

START ZAPADNO OD ULAZA U GRADSKU LUKU SPLIT – PLUTAČA BROJ 1 (ostaviti desno) – ZAPADNI RT MARJANA (ostaviti desno) – OTOČIĆ ŠKOLJIĆ (ostaviti desno) – CILJ „B“ ISPRED JK ŠPINUT IZMEĐU PLUTAČE BROJ 5 S DESNE I PLUTAČE BROJ 4 S LIJEVE STRANE (vidi skicu).

8.3. KRSTAŠI DUŽI OD 8 METARA:

START ISPRED GRADSKE LUKE – PLUTAČA BROJ 2 (ostaviti desno) – ISTOČNI RT ČIOVA (ostaviti lijevo) – ZAPADNI RT POLUOTOKA MARJAN (ostaviti desno) – OTOČIĆ ŠKOLJIĆ (ostaviti desno) – CILJ „B“ ISPRED JK ŠPINUT IZMEĐU PLUTAČE BROJ 5 S DESNE STRANE I PLUTAČE BROJ 4 S LIJEVE STRANE (vidi skicu).

8.4. Skica u priloženom Dodatku prikazuju približne kurseve, redoslijed kojim se oznake prolaze i stranu s koje se ostavljaju.

8.5. Prolaz između glave lukobrana i PLUTAČE BROJ 3 (zapadni Rt Marjana) nije obvezujući za Sportske jedrilice i Krstaše !

8.6. Tablica prikazuje predviđeno vrijeme starta, kurseve i planirane duljine rute za svako jedrenje.

DATUM - SAT

KURS

DULJINA RUTE

KLASA OPTIMIST

13.05. – 11:00

SPLIT –  PROLAZ RT MARJAN – CILJ „A“

3,3 Nm

SPORTSKE JEDRILICE KRSTAŠI DO 8M LOA

13.05. – 11:15

  13.05. -  11.30

SPLIT –  PLUTAČA BROJ 1 – RT MARJANA – ŠKOLJIĆ – CILJ „B“

4,8 Nm

KRSTAŠI DUŽI OD 8 M

13.05. – 11:30

SPLIT –  PLUTAČA BROJ 2 - RT ČIOVA – RT MARJANA – ŠKOLJIĆ - CILJ „B“

7,3 Nm

9. OZNAKE

9.1. Oznake će biti NARANČASTE plutače.

10. START

10.1. Natjecanja (jedrenja) započeti će prema pravilu 26 isticanjem signala upozorenja 5 minuta prije signala starta.

Pogonski motori, pramčani motori te generatori moraju biti isključeni  najkasnije do signala pripreme!

Zbog potrebe obavljanja neometanog komercijalnog pomorskog prometa,  kormilari se upozoravaju:

-          da se prilikom isplovljenja iz luke Split ne udaljavaju više od 70 metara od lukobrana ACI marine

-          da boravak u akvatoriju Luke svedu na minimum

SIGNAL

VRIJEME

ZASTAVA

ZVUK

Upozorenja – „A“

Upozorenja – „B“

5 minuta

5 minuta

KLASA OPTIMIST

ZASTAVA JK ŠPINUT

Jedan

Pripreme

4 minute

„P“ „I“ ili CRNA

Jedan

Jedne minute

1 minuta

Spušta se zastava pripreme

Jedan dugi

Starta

0

Spušta se zastava upozorenja

jedan

10.2. Start svih jedrenja : Linija starta svih jedrenja postavit će se južno od poluotoka Sustipan između dviju oznaka. Signali će se davati s broda RO ili pak s kopna (plato JK Labud) uz desnu desnu oznaku starta.

10.3. Jedrilica koja ne starta u roku od 10 minuta nakon signala starta bodovat će se DNS (Nije startala).

Ovo mijenja pravilo A4.

11. CILJ

11.1. Linija cilja za klasu Optimist biti će između signalnog jarbola s plavom zastavom na platou ispred JK Špinut i narančaste plutače broj 4 usidrene oko 30 m u smjeru SJEVERA.

11.2. Linija cilja za Sportske jedrilice i Krstaše biti će između oznake GARIFULIN I PLUTAČE  (4). Do njih se dolazi nakon obilaska otočića Školjić iz pravca NE. Približan kompasni kurs prema cilju – 202º (vidi skicu).

11.3. Prolaz jedrilica kroz cilj signalizirati će se jednim (1) zvučnim signalom.

12. KONTROLNI PROLAZ MARJAN - POMOĆNI CILJ

12.1. Primjenjivat će se  isključivo za klasu OPTIMIST. Redosljed na Obaveznom kontrolnom prolazu pored Rta Marjan (između glave lukobrana i PLUTAČE BROJ 3) može se bodovati kao konačan plasman klase OPTIMIST.  Samo u tom će slučaju RO na glavi lukobrana istaknuti PLAVU zastavu i zastavu «S» MSK. Ovi signali obavještavaju natjecatelje da se jedri skraćena ruta, te da su nakon prolaska navedenom linijom u tom akvatoriju dužni čekati svoje trenere.

13. VREMENSKA OGRANIČENJA

13.1. Vremensko ograničenje za sve klase je 16:30 sati.

Jedrilice koje ne uspiju završiti u ograničenom vremenu kako je propisano ovom uputom biti će bodovane DNF (Nisu završile). Ovo mijenja pravila 35 i A4.

14. PREGLED JEDRILICA

14.1. RO može pregledati bilo koju jedrilicu u svakom trenutku. Ukoliko jedrilice ne udovoljavaju pravilima klase ili pak zahtjevima Posebnih propisa sigurnosti za regate kategorije 5, RO će uložiti prosvjed po RP 60.2(a).

15. RADIO I GSM VEZA

15.1. Radni kanal RO je VHF 77. VHF radio uređaji na krstašima sudionicima moraju biti uključeni za vrijeme trajanja regate na radnom kanalu RO. Broj mobitela RO je: 098 402 074.

U slučaju odustajanja ili havarije član posade krstaša mora čim prije o tome obavijestiti RO putem VHF radio stanice ili mobilnog telefona.

16. PROSVJEDI

16.1. Pismeni prosvjedi će se primati  u kancelariji organizatora najkasnije do 17:30 sati. Ovo mijenja RP 61.3. Dodatak pravilu 61.1(a) RP-a: jedrilice koje imaju namjeru prosvjedovati moraju odmah po ulasku u cilj  dovikom obavjestiti RO o broju na jedru prosvjedovane jedrilice.

16.2. Bilo koja upotreba pogonskog motora, pramčanog motora ili generatora između signala pripreme i prolaska kroz cilj mora se pismeno obrazložiti RO unutar vremenskog ograničenja  za prosvjede.

16.3. Obrasci za prosvjede dostupni su u uredu regate. Prosvjedi se moraju tamo dostaviti do vremenskog ograničenja za prosvjede.

16.4. Priopćenja o prosvjedima te mjestu i vremenu saslušanja, objavit će se na oglasnoj ploči najkasnije trideset minuta nakon isteka prosvjednog vremena.

16.5. Zahtjev za ponovno otvaranje saslušanja mora se dostaviti najkasnije 30 minuta nakon što je stranci koja zahtijeva ponovno otvaranje saslušanja odluka priopćena.

17. BODOVANJE:

17.1. Poredak svake prijavljene jedrilice boduje se posebno za svaku klasu i skupinu predviđenu Oglasom regate prema RP - Dodatak A. Primjenit će se sustav niskih bodova.

17.2. Sve jedrilice sudionice regate, bodovat će se dodatno za ekipni redosljed prema dole navedenim kriterijima:

- Kod klasa i skupina kod kojih je prijavljeno manje od 5 jedrilica (minimum čine 3 jedrilice), prva dobiva 50, druga 40, treća 30 a četvrta 20 bodova.

- Kod klasa i skupina s 5 i više prijavljenih jedrilica, prva dobiva 100, druga 80, treća 70, četvrta 60, peta 50, a šesta i sve ostale jedrilice plasirane ispod šestog mjesta dobivaju po 20 bodova.

- Iznimku čine jedrilice koje će unutar svojih klasa i skupina biti bodovane shodno kraticama DSQ, DNF, OCS, BFD, DNS, DNC,  RAF ili SCP . Navedene će jedrilice ostvariti 0 bodova u klasifikaciji ekipnog redosljeda.

18. KAZNE:

18.1. Za slijedeće prekršaje će Regatni odbor bodovati prekršitelje sa DSQ bez predhodne rasprave (saslušanja) u skladu s Dodatkom A5 Bodovanje, nadopunjenog kako slijedi:

  • Prekršaj RP 28 Jedrenje kursa.

18.2. Za slijedeće prekršaje će Odbor za prosvjede kazniti prekršitelje bez rasprave kako slijedi:

  • Prekršaj RP 42 Poriv – DSQ po RP 67.
  • Netočni podaci unešeni u Prijavu za regatu – DSQ po RP 3.

19. KAZNE ZA PREKRŠAJ RP DIO II:

19.1. Dva okreta definirana RP 44.2

19.2. Jedrilica može prihvatiti bodovnu kaznu po RP 44.3.

Dodatak na njeno mjesto završavanja iznosi tri (3) boda.

20. ODGOVORNOST:

20.1. Svaka jedrilica i svi natjecatelji sudjeluju u regati na vlastitu odgovornost. Vlasnik ili kormilar moraju poduzeti mjere osiguranja i pokriti sve rizike uključivši i one prema trećim osobama.

20.2. Organizator i Regatni odbor otklanjaju svaku odgovornost za moguće štete ili nezgode jedrilica, natjecatelja ili trećih osoba, bilo na moru ili kopnu prije, za vrijeme i poslije regate. Ovo se također odnosi na štete ili nezgode koje eventualno mogu nastati  od posljedica proizišlih iz same regate.

20.3. Dužnost je i odgovornost vlasnika, njegovog predstavnika ili kormilara da su trup, jarboli, jedrilja, motor i sva oprema u dobrom stanju. Odgovorna osoba mora upoznati posadu sa sigurnosnom opremom te svim mjerama sigurnosti.

20.4. Odluka startati ili ne, odnosno nastaviti natjecanje ili se povući iz njega, isključiva je odgovornost posade  - vidi ISAF-ovo temeljno pravilo Dijela 1 - RP 4  Odluka o natjecanju.

20.5. Prihvaćanje prijave za regatu ni na koji način ne smijemo dovoditi u vezu s prihvaćanjem  odgovornosti za sigurnost jedrilica tijekom regate od strane RO ili Organizatora.

U Splitu, 02. svibnja 2017.                                                                     REGATNI ODBOR

 

 

 

 

RUTA REGATNOG POLJA

UPUTE FAŽOLKA 2017

 

 

 

 

                                               O G L A S

                             24.   Gradska regata FAŽOLKA - 2017.

ORGANIZATOR:

Regatu organizira J.K. Špinut

                              

MJESTO ODRŽAVANJA:

Regata će se održati u SUBOTU 13. svibnja 2017. na području Splitskog kanala i u Kaštelanskom zaljevu.  

                                              

PRAVILA:

Primjenjivati će se World sailing regatna pravila 2017-2020, pravila klase, HJS, Oglasa i Uputa za jedrenje.

                  

PRAVO NASTUPA:

Na regati mogu nastupiti sve klase malih sportskih jedrilica i jedrilice Krstaši koji su podmirili članarinu klase pri HJS-u i biti će raspoređeni po grupama u Open razvrstanju.

PROGRAM REGATE:

12.05. 2017. god. od 17.00 do 19.00 sati primanje prijava za regatu.

Predprijave poslati na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

13.05. u 11.00 sati dati će se start regate ispred gradske luke za jedrilice klase Optimist.   13.05. u 11.30 sati start druge i treće skupine prema Uputama za jedrenje.

13.05. u 19.00 sati proglašenje rezultata uz prigodan domjenak.                                        

BODOVANJE:

Primjenjivati će se prosti sustav bodovanja, za ekipni poredak bodovanje će biti naznačeno u Uputama za jedrenje.

NAGRADE:

Nagrade će dobiti tri prvoplasirane posade u svakoj klasi (grupi)

STARTNINA:

Startnina će se naplaćivati prilikom preuzimanja Uputa za jedrenje a iznosi za male sportske jedrilice 20 Kn po brodu, za krstaše kraće od 10 m 100 Kn, a za one dulje od 10 m 150 Kn po brodu.

SVEČANO PROGLAŠENJE REZULTATA:

Svečano proglašenje rezultata regate održat će se na prostoru J.K. Špinut 13.05. 2017. godine s početkom u 19.00 sati.

                                                                           ORGANIZACIONI ODBOR

OGLAS FAŽOLKA 2017

FAROS MARATON 2016
     
Organizator: JK "Špinut"
Datum: 27 i 28 kolovoza
I etapa: Split - Starigrad 26M
II etapa: Starigrad - Split 26M


 KONAČNI PLASMAN

  I Grupa (LOA = veći od 11,51m)            
                   
  Sail no. Ime broda LOA (m) Kormilar Klub I etapa II etapa Bod Pls.
1. CRO 11745 Overload Overload  12,00 Siniša Kaliterna JK Split 1 1 2 1
2. CRO 4311 Barba Branko 13,75 Filip Zoričić JK "Labud" 2 2 4 2
3. CRO 13464 Mareus 11,99 Ivan Drinković JK "Špinut" 4 3 7 3
4. CRO 1085 Coral 2 11,92 Šuško Marjan JK "Špinut" 3 4 7 4
5. CRO 762 Adio Pameti 11,80 Igor Gliha JK Labud 5 5 10 5
6. Cro 1087 Matejuška 14,30 Zlatko Krivić JK Špinut 7 6 13 6
7. CRO 505 Zora 13,00 Luka Rakić JK Split 6 7 13 7
                   
  II Grupa (LOA = od 10,01m do 11,50m)          
                   
                   
1. CRO 2436 Full pelt 11,00 Ante Antunović JK"Split" 1 1 2 1
2. CRO 1111 Nemir V 11,02 Branko Širola JK Labud 3 2 5 2
3. CRO 7774 Elanka 2 10,45 Roko Hrvoj JK"Zenta" 2 3 5 3
4. Cro 2122 Christopher Jon 11,40 Franc Kaučić JK " Split" 4 DNF 10 4
5 CRO 520 Stella Polaris 10,50 Tonči Rosandić JK Labud 5 DNF 11 5
                   
                   
                   
  III Grupa (LOA = od 9.21m do 10,00m)          
                   
  Sail no. Ime broda LOA (m) Kormilar Klub I etapa II etapa Bod Pls.
1. Cro 7429 Kakadu 9,99 Goran Rosandić JK " Split" 2 1 3 1
2. CRO1713 Trinajstica 9,75 Mirko Zule JK"Labud" 1 2 3 2
3. CRO 2000 Orion 9,70 Igor Petrović JK "Zenta" 4 3 7 3
4. CRO 871 Burnica 9,90 Mislav Zuppa JK"Split" 3 4 7 4
5. CRO 2404 Dondola 9,99 Boris Starčević Jk "Špinut" 5 5 10 5
6. Cro 340 Janska 2 9,28 Srđan Ninčević JK "Labud" DNF DNF 14 6
                   
                   
                   
  IV Grupa (LOA do 8,30 - 9,20m)            
                   
  Sail no. Ime broda LOA (m) Kormilar Klub I etapa II etapa Bod Pls.
1. CRO 1704 Adrion 9,14 Prvenko Bušelić JK"Bura" 1 1 2 1
2. CRO 1622 Malo Sunce 8,39 Zdravko Šabić JK "Peliška Jedra" 3 2 5 2
3. Cro 1385 First love 8,30 Darko Bravić JK"Split" 4 3 7 3
4. CRO 488 Strilac 9,20 Damir Kraljević JK "Labud" 2 5 7 4
5. Cro 1660 Khatanga 8,39 Darko Barhanović JK " Postira" 5 4 9 5
6. CRO 319 Nanar 2 9,00 Tihomir Josipović JK"Split" 6 6 12 6
7. CRO 116 Vinto 8,45 Vinko Maroević JK " Split" 7 7 14 7
8. CRO 1601 Jelena 9,15 Ivan Dražić JK"Giričić" DNF DNF 18 8
                   
                   
  V grupa (LOA 7.00 - 8,29 )              
                   
  Sail no. Ime broda LOA (m) Kormilar Klub I etapa II etapa Bod Pls.
1. FRA 389 Wild Devil Baby 7,50 Ben Jelic ST.Maarten Yacht Club 1 1 2 1
2. CRO 664 Rumba 7,77 Željko Čular JK"Špinut" 3 2 5 2
3. CRO 1965 Kain 7,77 Mladen Marević JK"Zenta" 4 3 7 3
4. CRO 2288 Red Arrow 7,50 Vicko Dorić JK "Špinut" 2 5 7 4
5. CRO 7 Peti 7,77 Marko Tadinac JK "Špinut" 6 4 10 5
6. Cro 2089 Anastasia 7,90 Siniša Bizjak JK Špinut 5 DNF 13 6
7 Cro 2405 Liberty 7,70 Joško Dujmov JK "Giričić" 7 DNF 15 7
                   
                   
  VI Grupa (do 6,99 )                
                   
  Sail no. Ime broda LOA (m) Kormilar Klub I etapa II etapa Bod Pls.
                   
1. CRO 1968 For Gas 5,50 Darko Orlandini JK Spinut 2 1 3 1
2. CRO 2344 Remorker 5,50 Ozren marušić JK " Split" 1 3 4 2
3. CRO 858 Ančica 5,50 Mislav Šolić JK " Split" 4 2 6 3
4 CRO 2124 Bob'N'Rock 5,90 Jere Vidović JK "Labud" 3 DNF 8 4

 

Konačni_plasman.xls

JK "ŠPINUT" – SPLIT

FAROS MARATON 2016

SPLIT – STARI GRAD – SPLIT

27. – 28. KOLOVOZA 2016.

UPUTE ZA JEDRENJE

1. ORGANIZATOR

1.1. Jedriličarski klub «Špinut» - Lučica 7, 21000 Split, tel/fax 021/386-761,

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

2. PRAVILA

2.1. Pravila jedriličarskih natjecanja 2013-2016 (RP).

2.2. RP 51 Pomični balast neće se primjenjivati.

Dozvoljena je upotreba pomičnih kobilica i balastnih tankova. Prilikom naginjanja pomične kobilice te pražnjenja – punjenja balastnih tankova zabranjeno je koristiti pumpe koje za svoj rad koriste pogonski motor povezan propelernom osovinom. Također je zabranjeno prazniti balastne tankove preko ispusta na krmi krstaša koji su tako položeni da za vrijeme pražnjenja omogućavaju poriv prema naprijed.

2.3. Posebni propisi sigurnosti za regate kategorije 3 – pogledati na:

http://www.sailing.org/tools/documents/OSR2014Complete19122013-%5b16034%5d.pdf

2.4. Pravilnik HJS o registraciji i verifikaciji u jedriličarstvu.

2.5. Pravilnik o reklamiranju i Dodatak Pravilniku o reklamiranju HJS.

2.6. Oglas za regatu

2.7. Ove Upute za jedrenje

2.8. Službene obavijesti Regatnog odbora i organizatora. Obavijesti mogu mijenjati Upute za jedrenje.

2.9. Upute za jedrenje prevladavaju u slučaju nesuglasja između navedenih pravila.

3. PRIOPĆENJA NATJECATELJIMA

3.1. Priopćenja natjecateljima objavljivat će se na službenoj oglasnoj ploči ispred doma JK "ŠPINUT".

U Starom Gradu, obavijesti će biti istaknute na oglasnoj ploči koja će se nalaziti na brodu RO.

3.2. Svaki natjecatelj dužan je obavještavati se putem oglasne ploče.

3.3. Priopćenja na moru RO će davati putem radnog kanala pomorske radiotelefonije - VHF 77.

4. IZMJENE U UPUTAMA ZA JEDRENJE

4.1. Bilo koja izmjena uputa za jedrenje objaviti će se najmanje dva sata prije starta jedrenja na koje se primjenjuje.

5. SIGNALI NA KOPNU

5.1. Signali na kopnu isticati će se na jarbolima ispred JK Špinut, odnosno na brodu regatnog odbora u luci Stari Grad.

5.2. Kada je zastava Kodeks istaknuta na kopnu u regatnom signalu Kodeks “1 minuta” zamijenjuje se s “ne manje od 30 minuta” u signalu natjecanja Kodeks.

5.3. Kada je istaknuta zastava Y na kopnu, pravilo 40 se primjenjuje cijelo vrijeme dok krstaši plove. Ovo mijenja preambulu Dijela 4.

6. RASPORED NATJECANJA (JEDRENJA)

6.1. Datumi natjecanja (jedrenja) – za sve prijavljene krstaše:

PETAK 26.08.. 17:00 – 19:00 Prijave za regatu, preuzimanje Uputa - objava Startne liste.
SUBOTA 27.08. 11:00 Start prvog navigacijskog jedrenja: SPLIT – STARI GRAD

SUBOTA 27.08.

19:30 Proglašenje pobjednika prve etape   i dodjela nagrada TZ STARI GRAD, zajednička večera i druženje učesnika. (Lokacija –GRADSKI RESTORAN)
NEDJELJA 28.08. 11:00 Start drugog navigacijskog jedrenja: STARI GRAD – SPLIT
PONEDJELJAK 29.08. 19:00 Proglašenje pobjednika i podjela nagrada, domijenak i druženje učesnika – JK ŠPINUT

6.2. Organizator zadržava pravo izmjene satnice.

7. ZASTAVA KLASE

7.1. Zastave klase biti će zastava JK ŠPINUT.

8. PODRUČJE NATJECANJA

8.1. Područje natjecanja je prikazano u Dodatku.

9. KURSEVI

9.1. Prvo navigacijsko jedrenje:

START IZ SPLITA ISPRED LUČICE JK ŠPINUT – CILJ U STAROM GRADU OTOK HVAR

9.2. Drugo navigacijsko jedrenje :

START IZ STAROG GRADA OTOK HVAR – CILJ U SPLITU ISPRED LUČICE JK ŠPINUT (vidi Skice u dodatku).

9.3. Skice u priloženom Dodatku prikazuju približne kurseve, redoslijed kojim se oznake prolaze i stranu s koje se ostavljaju.

9.4. Tablica prikazuje datume, kurseve i planirane duljine ruta za svako jedrenje.

  DATUM KURS DULJINA RUTE
PRVO JEDRENJE 27.08. SPLIT – SPLITSKA VRATA - STARI GRAD 26 Nm
DRUGO JEDRENJE 20.08. STARI GRAD – SPLITSKA VRATA - SPLIT 26 Nm

10. OZNAKE

10.1. Oznake će biti plutače narančaste boje.

11. START

11.1. Natjecanja (jedrenja) započeti će prema pravilu 26 isticanjem signala upozorenja 5 minuta prije signala starta. Pogonski motori, pramčani motori te generatori moraju biti isključeni najkasnije do signala pripreme!

SIGNAL VRIJEME ZASTAVA ZVUK
Upozorenja 5 minuta JK ŠPINUT Jedan
Pripreme 4 minute „P“ ili „I“ Jedan
Jedne minute 1 minuta Spušta se zastava pripreme Jedan dugi
Starta 0 Spušta se zastava upozorenja jedan

11.2. Prvo navigacijsko jedrenje SPLIT – STARI GRAD: Linija starta prvog jedrenja postavit će se sjeverozapadno od lučice JK Špinut između dviju oznaka. Signali će se davati s broda RO uz desnu oznaku starta.

11.3. Drugo navigacijsko jedrenje STARI GRAD – SPLIT:Linija starta postavit će se ispred hotela ARKADA između dviju oznaka. Signali će se davati s broda RO uz desnu oznaku starta.

11.4. Krstaš koji ne starta u roku od 10 minuta nakon signala starta bodovat će se DNS (Nije startao). Ovo mijenja pravilo A4.

11.5. Ako se bilo koji dio trupa krstaša, njegova oprema, ili posada nađu na strani kursa linije starta ili njezinih produžetaka tijekom dvije minute prije signala starta, te kao takvi budu prepoznati, regatni će odbor nastojati objaviti njegov broj na jedru putem radio veze. Propust u objavljivanju ili pravovremenosti nisu temelji za zahtjev za ispravak. Ovo mijenja pravilo 62.1(a).

11.6. Ukoliko neki krstaš urani na startu te se potom ne iskupi, biti će kažnjen tako da će mu se njegovo jedreno vrijeme te etape uvećati za 5%.

12. POMOĆNI START:

12.1. U slučaju nedostatka vjetra start pojedine etape može biti oglašen i s rezervne pozicije. RO će u ovom slučaju istaknuti zastavu „L“ MSK te na taj način pozvati krstaše da ga slijede do pozicije pomoćnog starta. Svoju će nakanu objaviti i putem radnog kanala RO.

12.2. Linija starta biti će između dviju plutajućih oznaka. Signali će se davati s broda RO postavljenog uz desnu oznaku starta.

13. PREURANJENI START

13.1. Regatni odbor će nastojati na radnom kanalu objaviti broj na jedru krstaša koji preuranjeno startaju. Propust ili pogreška u obaviještavanju radio vezom ne može biti osnova za ispravak plasmana. Ovime se mijenja pravilo RP 62.1(a).

14. CILJ

14.1. Linija cilja u STAROM GRADU biti će postavljena ispred hotela ARKADA. Određivat će je predmet s istaknutom plavom zastavom na brodu RO s lijeve strane i plutajuće oznake s desne strane.

14.2. Linija cilja u SPLITU biti će između signalnog jarbola s plavom zastavom postavljenog na platou ispred JK Špinut i plutajuće oznake usidrene na oko 60 m u smjeru NNW.

14.3. Prolaz krstaša kroz cilj signalizirati će se jednim (1) zvučnim signalom.

14.4. U slučaju slabe vidljivosti prilikom ulaska u cilj, krstaši su dužni proći što bliže Regatnom odboru te se identificirati dovikom ili radio vezom.

15. POMOĆNI CILJ:

15.1. U slučaju nedostatka vjetra, cilj druge etape može biti postavljen na rezervnu poziciju. Svoju će nakanu, kao i približnu poziciju pomoćnog cilja RO objaviti putem radnog kanala. Brod RO će na spomenutoj poziciji vijati zastavu „S“ MSK.

15.2. Predviđene su dvije pozicije na kojima RO može postaviti pomoćni cilj te na taj način skratiti drugo jedrenje.

Moguće pozicije pomoćnog cilja skicirane su u Dodatku!

A: Akvatorij SPLITKIH VRATA unutar kružnice koju definira spojnica Rt Zaglav (Otok Brač) – Rt Livka (Otok Šolta).

            B: Akvatorij unutar kružnice koju definira spojnica Rt Marjana – Rt Čiova.

15.3. Linija cilja biti će između koplja sa istaknutom plavom zastavom na brodu RO s desne strane i plutajuće oznake s lijeve strane.

16. VREMENSKA OGRANIČENJA

16.1. Vremensko ograničenje obiju etapa je 19:00 sati.

Krstaši koje ne uspiju završiti u ograničenom vremenu kako je propisano ovom uputom biti će bodovani DNF (Nisu završili). Ovo mijenja pravila 35 i A4.

17. PREGLED KRSTAŠA

17.1. RO može pregledati bilo koji krstaš u svakom trenutku. Ukoliko krstaš ne udovoljava zahtjevima Posebnih propisa sigurnosti za regate kategorije 3, RO će uložiti prosvjed po RP 60.2(a). – obavezno pogledati na:

http://www.sailing.org/tools/documents/OSR2014Complete19122013-%5b16034%5d.pdf

18. RADIO I GSM VEZA

18.1. Radni kanal RO je VHF 77. VHF radio uređaji na krstašima sudionicima moraju biti uključeni za vrijeme trajanja regate na radnom kanalu RO. Broj mobitela RO je: 09 59054 617 ili 091 386 7660.

U slučaju odustajanja ili havarije član posade mora čim prije o tome obavijestiti RO putem VHF radio stanice ili mobilnog telefona.

19. PROSVJEDI

19.1. Pismeni prosvjedi će se primati na brodu RO (Prva etapa – STARI GRAD) te u kancelariji organizatora ( Druga etapa – Split) najkasnije 60 min nakon ulaska prosvjedujućeg krstaša u cilj. Ovo mijenja RP 61.3. Dodatak pravilu 61.1(a) RP-a: Posada krstaša koja ima namjeru prosvjedovati, mora odmah po ulasku u cilj putem VHF stanice ili dovikom obavjestiti RO o broju na jedru prosvjedovanog krstaša.

19.2. Bilo koja upotreba pogonskog motora, pramčanog motora ili generatora između signala pripreme i prolaska kroz cilj mora se pismeno obrazložiti RO unutar vremenskog ograničenja za prosvjede.

19.3. Obrasci za prosvjede dostupni su u uredu regate. Ispunjeni Prosvjedi se moraju dostaviti u ured regate unutar vremenskog ograničenja za prosvjede.

19.4. Priopćenja o prosvjedima te mjestu i vremenu saslušanja, objavit će se na oglasnoj ploči najkasnije trideset minuta nakon isteka prosvjednog vremena.

19.5. Posljednjeg dana regate, zahtjev za ponovno otvaranje saslušanja mora se dostaviti:

(a) do vremenskog ograničenja za prosvjede ako je stranci koja zahtijeva ponovno otvaranje saslušanja odluka priopćena prethodnog dana.

(b) najkasnije 30 minuta nakon što je stranci koja zahtijeva ponovno otvaranje saslušanja odluka priopćena tog dana. Ovo mijenja pravilo 66.

20. BODOVANJE

20.1. Bodovat će se ukupno 2 jedrenja – vidi točku 9.4.

20.2. Poredak svakog krstaša prema kriteriju jedrenog vremenaboduje se ukupno za svaku skupinu prema RP - Dodatak A. Primjenit će se sustav niskih bodova.

20.3. Regata je valjana ako završi bar jedno jedrenje.

21. KAZNE

21.1. Za slijedeći će prekršaj Regatni odbor bodovati prekršitelje sa DSQ bez predhodne rasprave (saslušanja):

  • Prekršaj RP 28 Jedrenje kursa.

22. KAZNE ZA PREKRŠAJ RP DIO II:

22.1. Dva okreta definirana RP 44.2

22.2. Krstaš može prihvatiti bodovnu kaznu po RP 44.3.

Dodatak na njegovo mjesto završavanja iznosit će tri (3) boda.

23. ODGOVORNOST

23.1. Svaki krstaš i svi natjecatelji sudjeluju u regati na vlastitu odgovornost. Vlasnik i njegov predstavnik moraju poduzeti mjere osiguranja i pokriti sve rizike uključivši i one prema trećim osobama.

23.2. Organizator i Regatni odbor otklanjaju svaku odgovornost za moguće štete ili nezgode krstaša, natjecatelja ili trećih osoba, bilo na moru ili kopnu prije, za vrijeme i poslije regate. Ovo se također odnosi na štete ili nezgode koje eventualno mogu nastati od posljedica proizišlih iz same regate.

23.3. Dužnost je i odgovornost vlasnika, njegovog predstavnika ili kormilara krstaša da su trup, jarboli, jedrilja, motor i sva oprema u dobrom stanju. Odgovorna osoba mora upoznati posadu sa sigurnosnom opremom te svim mjerama sigurnosti na krstašu.

23.4. Odluka startati ili ne, odnosno nastaviti natjecanje ili se povući iz njega, isključiva je odgovornost posade krstaša - vidi ISAF-ovo temeljno pravilo Dijela 1 - RP 4 Odluka o natjecanju.

23.5. Prihvaćanje prijave za regatu ni na koji način ne smije se dovoditi u vezu s prihvaćanjem odgovornosti za sigurnost krstaša i posada tijekom regate od strane RO ili Organizatora.

23.6. Posebno upozoravamo na Temeljno pravilo RP1 koje se odnosi na sigurnost, te obavezu pomaganja u opasnosti definiranu RP1.1. Ukoliko se dokaže postupanje protivno RP 1.1., Organizator će o prekršaju obavijestiti HJS i klub čije boje zastupa jedrilica čija se posada oglušila o spomenuto pravilo.

U Splitu, 18. kolovoza 2016.                                                                  REGATNI ODBOR

 

UPUTE_-_FAROS_MARATON_15_1.doc

Izbornik