PŠD Špinut je nastao početkom sedamdesetih godina inicijativom grupe entuzijasta koji se susreću na derutnim daskama špinutskih "Gabina", i u želji da druguju s morem, osnivaju pomorsko športsko društvo.

Znali su da djelatnost društva ne mogu razvijati bez lučice u kojoj bi vezali svoje barke, pa prvu zadaću našli su upravo u nastojanju da je izgrade.

Među članovima društva raspisan je samodoprinos u novcu i radnim satima, pa uz puno samoodricanja, posebice obzirom na veličinu, postupnom izgradnjom izgrađena je moderna marina smještena u kaštelanskom zaljevu na sjeveroistočnoj padini šumovitog Marjana u poznatoj splitskoj uvali Špinut.

Marina je jedna od najvećih na istočnoj obali Jadrana i prihvaća mnogobrojne brodice u prolazu, kao i veći broj brodica na godišnji vez, održavanje i servisiranje. Svojim urbanim smještajem i izvedbom u skladu s ekološkim normama, marina pruža poseban užitak za rekreaciju i duži boravak nautičara u našoj marini i gradu za članove i ostale korisnike.

 

Jedriličarski klub "Špinut"nastaje 1984. godine kao jedriličarska sekcija Pomorsko športskog društva "Špinut".

Od 1996. godine prema zakonskim odredbama konstituirala se kao posebni pravni subjekt - JK ŠPINUT, te se udružuje skupa sa Klubom športskih ribolovaca (KŠR) i Ronilačkim klubom Špinut (RK) u Pomorsko športsko društvo Špinut.