JK "ŠPINUT" – SPLIT

23. FAŽOLKA

SPLIT, 14. SVIBNJA 2016.

UPUTE ZA JEDRENJE

1. ORGANIZATOR

1.1. Jedriličarski klub «Špinut» - Lučica 7, 21000 Split, tel/fax 021/386-761,

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

2. PRAVILA:

2.1. Pravila jedriličarskih natjecanja 2013-2016 (RP).

2.2. Pravila klase Optimist i svih ostalih klasa Sportskih jedrilica koje se natječu.

2.3. RP 51 Pomični balast neće se primjenjivati za klasu Krstaši.

Dozvoljena je upotreba pomičnih kobilica i balastnih tankova.

2.4. Posebni propisi sigurnosti za regate kategorije 5 – pogledati na:

http://www.sailing.org/tools/documents/OSR2012AppJ06122011-%5B11804%5D.pdf

2.5. Pravilnik HJS o registraciji i verifikaciji u jedriličarstvu.

2.6. Pravilnik o reklamiranju i Dodatak Pravilniku o reklamiranju HJS.

2.7. Oglas za regatu

2.8. Ove Upute za jedrenje

2.9. Službene obavijesti Regatnog odbora i organizatora. Obavijesti mogu mijenjati Upute za jedrenje.

2.10. Upute za jedrenje prevladavaju u slučaju nesuglasja između navedenih pravila.

3. PRIOPĆENJA NATJECATELJIMA:

3.1. Priopćenja natjecateljima objavljivat će se na službenoj oglasnoj ploči ispred doma JK "ŠPINUT".

3.2. Svi su se natjecatelji dužni obavještavati putem oglasne ploče.Prije starta obavijesti o izmjenama objavljivat će mo

putem radio stanice na kanalu 77.

4. IZMJENE U UPUTAMA ZA REGATU.

4.1. Bilo koja izmjena uputa za jedrenje objaviti će se najkasnije do 09:00 sati dana 14.05.2016.

5. RASPORED NATJECANJA (JEDRENJA)

5.1. Datumi i satnica natjecanja (jedrenja) – za sve prijavljene jedrilice:

     PETAK       13.05. 16 do 19 Zaprimanje prijava za regatu.
     PETAK    13.05. 20:00 Objava Startne liste – sastanak kormilara i trenera.

     SUBOTA   14.05.

     SUBOTA   14.05

11:00

11.15

Start „A“   klasa Optimist

Start „B“   Sportske jedrilice

     SUBOTA 14.05. 11:30 Start „B“   Krstaši
     SUBOTA   14.05. 19:00 Podjela nagrada

5.2. Organizator zadržava pravo izmjene satnice.

6. ZASTAVA UPOZORENJA

6.1. Zastava upozorenja za jedrilice klase Optimist biti će zastava klase.

6.2. Zastava upozorenja za Sportske jedrilice i Krstaše biti će zastava JK ŠPINUT

7. PODRUČJE NATJECANJA

7.1. Područje natjecanja je prikazano skicom u Dodatku.

8. KURSEVI

8.1. KLASA OPTIMIST:

START ZAPADNO OD ULAZA U GRADSKU LUKU SPLIT – KONTROLNI PROLAZ IZMEĐU GLAVE LUKOBRANA I PLUTAČE BROJ 3 (RT MARJAN) – CILJ „A“ IZMEĐU SIGNALNOG JARBOLA JK ŠPINUT S DESNE I PLUTAJUĆE OZNAKE BROJ 4 S LIJEVE STRANE (vidi skicu).

8.2. SPORTSKE JEDRILICE I KRSTAŠI DUŽINE PREKO SVEGA DO 8 METARA:

START ZAPADNO OD ULAZA U GRADSKU LUKU SPLIT – PLUTAČA BROJ 1 (ostaviti desno) – ZAPADNI RT MARJANA (ostaviti desno) – OTOČIĆ ŠKOLJIĆ (ostaviti desno) – CILJ „B“ ISPRED JK ŠPINUT IZMEĐU PLUTAČE BROJ 5 S DESNE I PLUTAČE BROJ 4 S LIJEVE STRANE (vidi skicu).

8.3. KRSTAŠI DUŽI OD 8 METARA:

START ISPRED GRADSKE LUKE – PLUTAČA BROJ 2 (ostaviti desno) – ISTOČNI RT ČIOVA (ostaviti lijevo) – ZAPADNI RT POLUOTOKA MARJAN (ostaviti desno) – OTOČIĆ ŠKOLJIĆ (ostaviti desno) – CILJ „B“ ISPRED JK ŠPINUT IZMEĐU PLUTAČE BROJ 5 S DESNE STRANE I PLUTAČE BROJ 4 S LIJEVE STRANE (vidi skicu).

8.4. Skica u priloženom Dodatku prikazuju približne kurseve, redoslijed kojim se oznake prolaze i stranu s koje se ostavljaju.

8.5. Prolaz između glave lukobrana i PLUTAČE BROJ 3 (zapadni Rt Marjana) nije obvezujući za Sportske jedrilice i Krstaše !

8.6. Tablica prikazuje predviđeno vrijeme starta, kurseve i planirane duljine rute za svako jedrenje.

  DATUM - SAT KURS DULJINA RUTE
KLASA OPTIMIST 14.05. – 11:00 SPLIT – PROLAZ RT MARJAN – CILJ „A“ 3,3 Nm
SPORTSKE JEDRILICE KRSTAŠI DO 8M LOA

14.05. – 11:15

14.05. -   11.30

SPLIT – PLUTAČA BROJ 1 – RT MARJANA – ŠKOLJIĆ – CILJ „B“ 4,8 Nm
KRSTAŠI DUŽI OD 8 M 14.05. – 11:30 SPLIT – PLUTAČA BROJ 2 - RT ČIOVA – RT MARJANA – ŠKOLJIĆ - CILJ „B“ 7,3 Nm

9. OZNAKE

9.1. Oznake će biti NARANČASTE plutače.

10. START

10.1. Natjecanja (jedrenja) započeti će prema pravilu 26 isticanjem signala upozorenja 5 minuta prije signala starta.

Pogonski motori, pramčani motori te generatori moraju biti isključeni najkasnije do signala pripreme!

Zbog potrebe obavljanja neometanog komercijalnog pomorskog prometa, kormilari se upozoravaju:

-          da se prilikom isplovljenja iz luke Split ne udaljavaju više od 70 metara od lukobrana ACI marine

-          da boravak u akvatoriju Luke svedu na minimum

SIGNAL VRIJEME ZASTAVA ZVUK

Upozorenja – „A“

Upozorenja – „B“

5 minuta

5 minuta

KLASA OPTIMIST

ZASTAVA JK ŠPINUT

Jedan
Pripreme 4 minute „P“ „I“ ili CRNA Jedan
Jedne minute 1 minuta Spušta se zastava pripreme Jedan dugi
Starta 0 Spušta se zastava upozorenja jedan

10.2. Start svih jedrenja : Linija starta svih jedrenja postavit će se južno od poluotoka Sustipan između dviju oznaka. Signali će se davati s broda RO ili pak s kopna (plato JK Labud) uz desnu desnu oznaku starta.

10.3. Jedrilica koja ne starta u roku od 10 minuta nakon signala starta bodovat će se DNS (Nije startala).

Ovo mijenja pravilo A4.

11. CILJ

11.1. Linija cilja za klasu Optimist biti će između signalnog jarbola s plavom zastavom na platou ispred JK Špinut i narančaste plutače broj 4 usidrene oko 30 m u smjeru SJEVERA.

11.2. Linija cilja za Sportske jedrilice i Krstaše biti će između oznake GARIFULIN I PLUTAČE (4). Do njih se dolazi nakon obilaska otočića Školjić iz pravca NE. Približan kompasni kurs prema cilju – 202º (vidi skicu).

11.3. Prolaz jedrilica kroz cilj signalizirati će se jednim (1) zvučnim signalom.

12. KONTROLNI PROLAZ MARJAN - POMOĆNI CILJ

12.1. Primjenjivat će se isključivo za klasu OPTIMIST. Redosljed na Obaveznom kontrolnom prolazu pored Rta Marjan (između glave lukobrana i PLUTAČE BROJ 3) može se bodovati kao konačan plasman klase OPTIMIST. Samo u tom će slučaju RO na glavi lukobrana istaknuti PLAVU zastavu i zastavu «S» MSK. Ovi signali obavještavaju natjecatelje da se jedri skraćena ruta, te da su nakon prolaska navedenom linijom u tom akvatoriju dužni čekati svoje trenere.

13. VREMENSKA OGRANIČENJA

13.1. Vremensko ograničenje za sve klase je 16:30 sati.

Jedrilice koje ne uspiju završiti u ograničenom vremenu kako je propisano ovom uputom biti će bodovane DNF (Nisu završile). Ovo mijenja pravila 35 i A4.

14. PREGLED JEDRILICA

14.1. RO može pregledati bilo koju jedrilicu u svakom trenutku. Ukoliko jedrilice ne udovoljavaju pravilima klase ili pak zahtjevima Posebnih propisa sigurnosti za regate kategorije 5, RO će uložiti prosvjed po RP 60.2(a).

15. RADIO I GSM VEZA

15.1. Radni kanal RO je VHF 77. VHF radio uređaji na krstašima sudionicima moraju biti uključeni za vrijeme trajanja regate na radnom kanalu RO. Broj mobitela RO je: 098 402 074.

U slučaju odustajanja ili havarije član posade krstaša mora čim prije o tome obavijestiti RO putem VHF radio stanice ili mobilnog telefona.

16. PROSVJEDI

16.1. Pismeni prosvjedi će se primati u kancelariji organizatora najkasnije do 17:30 sati. Ovo mijenja RP 61.3. Dodatak pravilu 61.1(a) RP-a: jedrilice koje imaju namjeru prosvjedovati moraju odmah po ulasku u cilj dovikom obavjestiti RO o broju na jedru prosvjedovane jedrilice.

16.2. Bilo koja upotreba pogonskog motora, pramčanog motora ili generatora između signala pripreme i prolaska kroz cilj mora se pismeno obrazložiti RO unutar vremenskog ograničenja za prosvjede.

16.3. Obrasci za prosvjede dostupni su u uredu regate. Prosvjedi se moraju tamo dostaviti do vremenskog ograničenja za prosvjede.

16.4. Priopćenja o prosvjedima te mjestu i vremenu saslušanja, objavit će se na oglasnoj ploči najkasnije trideset minuta nakon isteka prosvjednog vremena.

16.5. Zahtjev za ponovno otvaranje saslušanja mora se dostaviti najkasnije 30 minuta nakon što je stranci koja zahtijeva ponovno otvaranje saslušanja odluka priopćena.

17. BODOVANJE:

17.1. Poredak svake prijavljene jedrilice boduje se posebno za svaku klasu i skupinu predviđenu Oglasom regate prema RP - Dodatak A. Primjenit će se sustav niskih bodova.

17.2. Sve jedrilice sudionice regate, bodovat će se dodatno za ekipni redosljed prema dole navedenim kriterijima:

- Kod klasa i skupina kod kojih je prijavljeno manje od 5 jedrilica (minimum čine 3 jedrilice), prva dobiva 50, druga 40, treća 30 a četvrta 20 bodova.

- Kod klasa i skupina s 5 i više prijavljenih jedrilica, prva dobiva 100, druga 80, treća 70, četvrta 60, peta 50, a šesta i sve ostale jedrilice plasirane ispod šestog mjesta dobivaju po 20 bodova.

- Iznimku čine jedrilice koje će unutar svojih klasa i skupina biti bodovane shodno kraticama DSQ, DNF, OCS, BFD, DNS, DNC, RAF ili SCP . Navedene će jedrilice ostvariti 0 bodova u klasifikaciji ekipnog redosljeda.

18. KAZNE:

18.1. Za slijedeće prekršaje će Regatni odbor bodovati prekršitelje sa DSQ bez predhodne rasprave (saslušanja) u skladu s Dodatkom A5 Bodovanje, nadopunjenog kako slijedi:

  • Prekršaj RP 28 Jedrenje kursa.

18.2. Za slijedeće prekršaje će Odbor za prosvjede kazniti prekršitelje bez rasprave kako slijedi:

  • Prekršaj RP 42 Poriv – DSQ po RP 67.
  • Netočni podaci unešeni u Prijavu za regatu – DSQ po RP 3.

19. KAZNE ZA PREKRŠAJ RP DIO II:

19.1. Dva okreta definirana RP 44.2

19.2. Jedrilica može prihvatiti bodovnu kaznu po RP 44.3.

Dodatak na njeno mjesto završavanja iznosi tri (3) boda.

20. ODGOVORNOST:

20.1. Svaka jedrilica i svi natjecatelji sudjeluju u regati na vlastitu odgovornost. Vlasnik ili kormilar moraju poduzeti mjere osiguranja i pokriti sve rizike uključivši i one prema trećim osobama.

20.2. Organizator i Regatni odbor otklanjaju svaku odgovornost za moguće štete ili nezgode jedrilica, natjecatelja ili trećih osoba, bilo na moru ili kopnu prije, za vrijeme i poslije regate. Ovo se također odnosi na štete ili nezgode koje eventualno mogu nastati od posljedica proizišlih iz same regate.

20.3. Dužnost je i odgovornost vlasnika, njegovog predstavnika ili kormilara da su trup, jarboli, jedrilja, motor i sva oprema u dobrom stanju. Odgovorna osoba mora upoznati posadu sa sigurnosnom opremom te svim mjerama sigurnosti.

20.4. Odluka startati ili ne, odnosno nastaviti natjecanje ili se povući iz njega, isključiva je odgovornost posade - vidi ISAF-ovo temeljno pravilo Dijela 1 - RP 4 Odluka o natjecanju.

20.5. Prihvaćanje prijave za regatu ni na koji način ne smijemo dovoditi u vezu s prihvaćanjem odgovornosti za sigurnost jedrilica tijekom regate od strane RO ili Organizatora.

U Splitu, 02. svibnja 2016.                                                                     REGATNI ODBOR

UPUTE_Gradska_regata_-_FAŽOLKA_2016.doc


Izbornik